Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Η Οδύσσεια των κατοίκων του Νεοχωρίου έλαβε τέλος.
''Σανίδα  σωτηρίας  η  συνεργασία  του  Έπαρχου  Χρήστου  Καϊση  με  τη  Διεύθυνση ύδρευσης  Αγ.Σαράντα  για  τους  κατοίκους  του  Νεοχωρίου ''.